Norrköping Vatten & Avfall heter numera NODRA! Vi är mycket stolta över att vara en del av omprofileringen, vi har varit med från början i allt från projektplanering till slutleverans!