Ahlsell fortsätter sin frammarsch på att både etablera nya men även rusta upp befintliga butiker. Här kommer lite bilder som är tagna mitt under bygget av etableringen i Biskopsgården i februari. Både skyltar och vepor är framtagna och levereade av oss.