DIGITAL SIGNAGE

Den omedelbara effekten, enkelheten att kontrollera geografiskt utspridda verksamheter och inte minst den utvecklingspotential och anpassningsbarhet som digital signage medför, har sakta men ändå självklart lett fram till den vardag vi har idag, där digital signage utgör en av de självklara grundpelare inom den visuella kommunikationen. Vi levererar kompletta lösning för både mindre och enklare applikationer till datastyrda mallar och menysystem som visas på allt från enskilda displayer till infällda lösningar, ”videoväggar” och andra mer avancerade lösningar. Bilderna är bl.a. hämtade från en av Fitness24Sevens senaste uppgraderingar av ett gammalt gym där allt nu är enligt det senaste konceptet och då ingår givetvis DS.