Himmelsta – Byggföretag som bygger varumärke

2019 tog byggföretaget Byggentreprenören beslut att byta namn på företaget, och göra en total omprofilering. Det nya namnet blev Himmelsta, och Visuell Partner fick uppdraget.

Exponeringsmaterial till Himmelsta, inklusive foliering av ca 10 bilar, både personbilar och arbetsbilar. Uppdraget var både häftigt och krävande, eftersom all omprofilering skulle göras till en och samma lanseringsdag.

Etablerat samarbete med Visuell Partner

– Vi hade sedan tidigare ett samarbete med Visuell Partner, så det är klart att de fick vara med och lämna anbud även på omprofileringen, säger Dag Fraser, en av delägarna till Himmelsta.

– Vi vet sen tidigare att Visuell Partner gör bra jobb och är pålitliga när det gäller att leverera. Och just säker leverans av alla enheter samtidigt var väldigt viktig för uppdraget.

Bilar som syns ordentligt

Designunderlaget till Himmelstas bilar kom från deras reklambyrå, och sedan arbetade Visuell Partner fram de slutliga förslagen tillsammans med Himmelsta.

– VI får bra respons på våra fordon, säger Dag Fraser, vi får höra att många ser dem och det bidrar till ökad kännedom om företaget.

– Vi tog rejäl plats redan första måndagsmorgonen efter omprofileringen, när alla bilar körde i kortege genom Norrköping! Så vi är mycket nöjda med folieringen, bra utfört, hög kvalitet bra service från Visuell Partners sida.