Leasing – det nya sättet att finansiera dina skyltar

Leasa dina nya skyltar hos Visuell Partner så får du en överlägset smidig finansiering av dem. Med en leasinglösning belastar du vare sig balansräkning eller checkkredit och du kan använda rörelsekapitalet till annat i verksamheten.

Leasing – bara fördelar

Ingen belastning av likviditeten

Du kan låta ditt rörelsekapital arbeta i verksamheten. Och du belastar inte checkkrediten

Hela leasingavgiften är avdragsgill

Du drar kontinuerligt leasingavgiften som kostnad i verksamheten.

Du bestämmer leasingtiden

En vanlig leasingtid löper på mellan 3 och 5 år. Tillsammans med finansbolaget bestämmer ni leasingtid och restvärde.

Skyltarna är säkerhet mot finansbolaget

Det normala är att finansbolaget har skyltarna som säkerhet. Någon annan säkerhet behövs sällan.

När leasingtiden är slut

Du och finansbolaget gör upp om eventuell fortsatt leasing, eller utköp till överenskommet restvärde.

Kontaktperson:
Joakim Harleflo
0708-46 54 21
joakim@visuellpartner.se